کد مطلب:224225 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

سنگ پاي حضرت جواد در سبزوار
در موزه ي كنوني سنگ هائي است كه محل پاي مبارك حضرت جواد الائمه ابن الرضا عليه السلام مي باشد اين سنگ علامت پائي دارد بسيار بزرگ كه در بدايت امر قبول آن مشكل به نظر مي رسد كه اين جاي پاي جواد الائمه باشد ولي به قول ابوعلي سينا چون مخالفي نيست و به جائي هم برخورد نمي كند در بقعه ي امكان مي گذاريم شايد به ظن قوي جاي پاي آن حضرت باشد در هر حال سنگ از نظر قدمت تاريخي و اين كه از آن مسجدي كه امام نهم عليه السلام نماز خوانده به موزه آورده اند سخني نيست [1] .


[1] تاريخ بيهق ص 47.