کد مطلب:224227 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

حقوق خدام و زائرين امام هشتم
بدون شك در اين نشئه ي عالم طبع و جهان زندگاني مادي هيچ كاري بي اثر نيست و هيچ عملي بي اجر و پاداش نمي ماند قرآن هم تصريح فرموده كه «من يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره» هر كار و عمل بي مزد و اجر نخواهد ماند كساني كه در استاني كار مي كنند روي نظر به منافع يا مقام و منصبي است كه بدان طمع دارند يا اجر و مقام تقرب مي خواهند تا بدان مفاخره كنند هر دستگاهي كه داراي كارمندان و كارگراني باشد به نسبت اهميت و ارزش مقام و زمان و مكان خود اجر و حقوق و پاداش مي دهد كه گفته اند:ز آب خورد ماهي خورد خيزد

نهنگ است آن كه با دريا ستيزداز يك بنگاه كوچك يك نحو استفاده مي كنند از دربار سلاطين به نحو ديگر مفاخره و بهره مند مي گردد.

آستان مقدس رضوي منبع فيض و بركت و مركز افاضات انوار الهي و معاضدت و معاونت عمومي بوده است چنانچه مي بينيم در هر قرن و دوره هزاران هزار بلكه صدها هزار نفر از مردم جهان از اين آستان قدس انواع خير و بركت را مي برند و به همين دليل مكرر به آستانش سر مي سايند امام عليه السلام دو نوع حقوق در اين نشئه به خدام و خدمتگزاران خود عطا مي فرمايد يكي حقوق كار كردن و خدمت در آستانه است در همه شئون و مراتب آستان قدس از جاروب كشي و آشپزي و روشنائي و قرائت قرآن و حفظ و حراست زوار و غيره و نوع ديگر در دل هاي صاف بندگان خالص تأثير كرده آن ها را دعوت به زيارت قبر خود مي فرمايد كه از مال خاص و خالص خود بياورند و به خدمه آستان قدس و مجاورين اين بارگاه به ارادت تقديم نمايند و براي تشويق و تحريض آنان آيات و احاديث و اخبار بسيار در ثواب زيارت آن حضرت نقل شده كه هر كس حضرت امام رضا عليه السلام را زيارت كند در حالي كه معرفت به حال او داشته باشد خداوند گناهان او را[ صفحه 305]مي آمرزد اگر چه به اندازه ستارگان آسمان باشد يا به قدر برگ درختان و هركس ديناري در اين راه صرف كند ده بلكه صد برابر آن دريافت مي دارد و زائرين امام رضا عليه السلام اين حقيقت را بالحس و العيان دريافت كرده اند و وجود اين همه اموال و موقوفات و صدقات كه امروز به نام دارايي آستان قدس است و ساليانه بالغ بر پنجاه ميليون تومان درآمد دارد همه روي اين حقيقت است.