کد مطلب:224230 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:98

موزه و خزانه
خلاصه درآمد يك ماهه اسفند ماه: طلا آلات 10 عدد 90 / 80 گرم نقره آلات 91 عدد 463 گرم مس آلات 35 عدد 13035 گرم برنج آلات 7 عدد 1343 گرم ورشوآلات 1 عدد 100 گرم پوش ضريح مطهر 1 پارچه ساعت سه دستگاه رحل چوبي كنده كاري 1 عدد قاليچه 4 فرد قالي 1 فرد پلاس يك عدد منسوجات دستمال و چارقد و غيره 156 پارچه قفل بدون كليد 134 عدد نذور نقدي 40 ريال ارزش 2504 برگ بليط موزه 12530 ريال ارزش 200 عدد سكه ميلاد نقره 6000 ريال جمع 18560 ريال.