کد مطلب:224232 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

مهمان خانه زواري آستان قدس
در مهمان خانه زواري 5014 نفر زوار و 3480 نفر خدام و 130 نفر روز تنظيف حرم مطهر صرف غذا نموده اند.

چنانچه مقام نيابت توليت عظمي از روي علاقه و ايمان نه بازيگري سياسي عطف توجهي به مصرف آن چه واقفين مقرر كرده اند بنمايد و اين بنگاه هاي خيريه را منظم و نظيف نگاه دارند و حقيقتا مستحقين اطفال رضيع و كودكان بي سرپرست و مستمندان و معلولين و مفلوكين را به كارهاي توليدي نسبي قابل امكان بگمارند رضاي خدا و خلق و امام عليه السلام در اين است اين بنده خودم در مأموريت مشهد بودم هر روز چند نفر را كه آواره از وطن شده يا زوار فقير و بي پول دزد زده و راه گم كرده و خرجي تمام شده بودند معرفي مي كردم و آقاي معتمدي نايب التوليه عظمي با جبهه باز همه را به سر منزل مقصود و وطن مي فرستادند و روزانه مبالغي كرايه حمل و نقل اين گونه اشخاص مي شد و يقين است كه امام عليه السلام خوشنود مي باشند.