کد مطلب:224233 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:86

مهبط عواطف و احساسات
در تأليفات خود مكرر اصراري داشته ايم كه اين حقيقت را به گوش جهانيان برسانيم كه مكتب اسلام مكتب پرورش قوا و استعدادات فطري و اكتسابي بوده تا مردم با تقويت احساسات و عواطف قوت ايمان پيدا كرده و در اجتماع به هم كمك كنند - دين براي حداكثر استفاده بشر در همين نشئه است به ترتيبي كه كتب آسماني تعليم داده اند و قهرا آخرت هم تأمين مي گردد ولي اگر عواطف[ صفحه 308]و احساسات تضعيف شد نه در دنيا و نه در آخرت بهره و نصيبي نخواهند برد و بالقطع و اليقين تعليم اين روش علمي و عملي در هيچ يك از مكاتيب تربيتي دنيا نبوده است دانشگاه اسلام عملا مبادي فاضله را به جهانيان نشان مي دهد و به وسيله اولياء و برگزيدگان خود چنان شالوده مكتب تربيتي را ريخته است كه در حيات و ممات آن ها مانند استفاده از خورشيد همواره همه موجودات استفاده كنند براي مثال كافي است حج خدا و زيارت پيغمبر و ائمه اطهار را مثال بزنيم و براي ايرانيان عموما مي توان گفت دستگاه سازمان آستان قدس رضوي بهترين مصدق گفتار ما مي باشد كه همه مي دانند در هر سال صدها هزار نفر از بركت اين تشكيلات آسماني از دنيا و آخرت بهره مند مي گردند.

امروز استان خراسان بلكه كشور ايران سر مباهات و افتخارش به آسمان مي سايد كه پيكر پاك امام رضا عليه السلام حجت بزرگ خدا را در برگرفته و از بركت اين كانون مقدس عشق و محبت از نعمت امنيت و بركات در كليه شئون زندگي و سعادت دين و دنيا و آخرت برخوردار است و خود اين كانون مكتب تربيتي است كه از آمد و رفت افراد و اجتماعات ملل مختلفه جهان حداكثر استفاده اخلاقي و مالي براي مردم خراسان و ايران دست مي دهد.

مشهد مركز تجمع عواطف و احساسات طبقه فاضله مردم مسلمان است كه همه ساله امواج متلاطمي از اجتماعات شيعيان خاص براي درك فيوضات معنوي و كسب افتخار سعادت و نيك نامي دنيا و آخرت به ساحت مقدس آستان ملك پاسبان حضرت رضا عليه السلام سر مي سايند و زيارت اين پايگاه عرش مقام و روضه رضوان انبساط و فرحي در مردم مغموم و مهموم ايجاد مي كند و آن ها را با هزاران غم و غصه و اندوه مي پذيرد و با شادماني و انبساط مرخص مي فرمايد در هر سال ميليون ها مردم صورت به ساحتش مي سايند و از پيشگاه مبارك حق به پاس ارواح مقدسه اولياء او توفيق طاعت و آمرزش خواسته در حق يكديگر دعا مي كنند و دامن دامن بركات و فيوضات گرفته ره آورد خاندان و فاميل خود مي نمايند.

اين چنين آستاني در كدام يك از ملل غير مسلمان وجود دارد كه اين طور تربيت اجسام و ارواح عامه مردم را مي نمايند و پايگاه عظيمي براي نشر فضيلت و اخلاق و اشاعه تعليمات ديانت و تقويت نيروي مغز و فكر باشد.[ صفحه 309]