کد مطلب:224234 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

يك پيشنهاد قابل توجه
بدون شك هر شخصيتي را بايد تبليغات معرفي كند اگر گنج ها زير زمين مخفي باشد و كاشفي از آن خبر ندهد وجود و عدمش مساوي است چنان كه ما از گنج هاي معادن و ثروت هاي زيرزميني كشور خود اطلاعي نداريم جز مقداري كه خارجي ها كشف كردند.

علم و دانش - فضيلت و اخلاق همه همين طور است بايد در معرض منظر و مرئاي مردم قرار گيرد و لذا اسلام دستور به دعوت و تبليغ و موعظه فرموده كه در كتاب مكتب اسلام مفصل شرح آن را نوشته ام [1] اينجا فقط مي خواهم پيشنهادي كه در موقع تشرف به آستان قدس به نيابت توليت دادم در صفحه تاريخ بگذارم شايد كسي عمل كند.

نگارنده معتقد است دستگاه تبليغاتي بايد متناسب با عصر باشد يك روز شهرها حصار و سور داشت در داخل شهرها جار مي زدند امروز دنيا به منزله يك خانه شده بايد متناسب با وضع روز تبليغ كرد مكتب تشيع كه مظهر قدوسي آن در مشهد خراسان ايران است داراي كليه شئون علمي و عملي براي پرورش دادن قوا و افكار و غرايز مردم است بايد يك دستگاه مستقل فرستنده داشته باشد و علوم اسلامي را از اين دستگاه سخن پراكني به دنيا تعليم دهد. آستان قدس رضوي بايد راهنماي مخصوصي از اين پايگاه عظيم الهي و اين ساحت مقدس آسماني با تمام مزايائي كه دارد تهيه نموده به همه السنه جهان نشر دهد و به وسيله دستگاه فرستنده خود به تمام دنيا بفرستد و به جهانيان معرفي كند تا سرتاسر جهان اسلام بدانند كانون «عشق و محبت رضوي بزرگ ترين منبع استفاده علمي و اخلاقي و بزرگ ترين بنگاه خيريه كشور ايران است».

«ما معتقديم آستان قدس رضوي بايد حتما دستگاه تبليغات مخصوصي داشته باشد تا از ساحت مقدس امام عليه السلام انواع علوم اسلامي را مانند فقه شيعه و تعليمات ديني و فضايل نفساني[ صفحه 310]كه راه تكامل است با آموزش و پرورش اخلاقي كه از اخبار آل محمد صلي الله عليه و آله در دست است به زبان عصري به دنياي بشريت اعلام كنند و معارف اسلامي را كه سرمايه فرهنگ و معارف دانشگاه هاي جهان گرديده به دنيا بفهمانند و تعليمات امام رضا عليه السلام و اجداد طيبين و طاهرين او را مخصوصا حضرت امام صادق عليه السلام كه 150 نوع علم و دانش طبيعي و طبي و فلسفي - اخلاقي - علمي و فقهي و اجتماعي و غيره به 12 هزار شاگردانش تعليم فرمود به دنيا نشان دهد.

اميدواريم روزي اين نظريه لباس عمل بپوشد و از دانشمندان فقها و علماء قوي و نيرومند و مطلع از دنيا و آگاه به تاريخ و جغرافياي اسلامي و وارد در اصطلاح مكتب اسلامي براي اين دستگاه سخن پراكني حداكثر استفاده را نمايند تا مسلمين اطراف عالم بشريت اقلا به وسيله فرستنده آستان قدس رضوي استفاده علمي و اخلاقي نمايند.


[1] اين كتاب دست تكميل است شرح حال حضرت امام صادق (ع) و چهار هزار نفر شاگردان مبرز آن حضرت كه چهارصد نفر مؤلف و مصنف و كتاب نويس متخصص در علوم بودند و رشته هائي كه حضرت امام صادق (ع) به شاگردان خود يعني به جهان بشريت تعليم فرموده در آن عصري كه مشعل فروزان علم دنيا - فقط دست اسلام بود و تاريكي غليظي محيط جهان بشريت را سخت فرو برده بود پيشواي مذهب جعفري 150 رشته علم و دانش به شاگردان خود آموخت و امروز كه شيمي و فيزيك و فلسفه علوم طبيعي حداكثر ترقي خود را كرده از تعليمات امام صادق (ع) در 13 قرن پيش به وسيله جابر بن حيان همچنان به قوت خود باقي مانده است كه به نام او در لابراتورهاي دنياي متمدن تعليم داده مي شود زندگاني امام رضا (ع) در سه مجلد منتشر شده.