کد مطلب:224235 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:101

سلام خاص آستان قدس رضوي
در آستان قدس روزهاي سلام رسمي همان روزهاي اعياد مهم اسلامي است. كه استاندار به نمايندگي سلام مي گذارد و نايب التوليه و فرمانده قشون و رؤساي ادارات دولتي و بنگاه هاي وابسته به دولت و ملت و رجال و اشراف دعوت مي شوند.

اما سلام مخصوص آستان قدس فقط روز تولد «حضرت ابوالحسن السلطان علي بن موسي الرضا عليه آلاف التحية و الثنا مي باشد» كه در 11 ذيقعده هر سال روز رسمي ولادت آن حضرت است و از طرف آستان قدس در تالار تشريفات وجوه اهالي دولت و ملت از طرف نيابت توليت دعوت مي شوند و پرچم مخصوص سبز منقش به كلمه توحيد بر افراشته مي شود و قراء قرائت مخصوصي مي نمايند و خطيب به نام مبارك امام عليه السلام خطبه مي خواند و پذيرائي شاياني مي نمايد آن گاه از سكه هاي نام امام عليه السلام به يمن ميلاد مسعود آن حضرت به حضار اهدا مي گردد.

روي اين سكه ها اين عبارت نوشته شده است «به ميمنت جشن 11 ذيقعده ي سال 1374 ميلاد با سعادت امام علي بن موسي الرضا عليه السلام

يك طرف آن سكه بارگاه آستان قدس و نماي بناي قبه و رواق را نشان مي دهد.

اين سكه ها روي طلا و نقره ضرب خورده و مايه افتخار شركت كنندگان در جشن ميلاد مسعود امام هشتم مي باشد آن گاه آقاي دكتر قاسم رسا ملك الشعراي دربار امام رضا كه دكتر طب و مردي مؤمن و معتقد و شاعري با فضيلت است اشعاري در ميلاد و مناقب[ صفحه 311]آن حضرت سرائيده مي خوانند و به صرف شربت و شيريني خاتمه مي يابد و از جمله قصايد ميلاد قصيده اي است كه مطلعش اين است:آمده آن ماه كه از بهر تماشاي رخش

قرص خورشيد سراسيمه زكيوان خيزددر اول كتاب درج شد:زهي به روي خلايق در سعادت وفر

در حريم علي بن موسي جعفردري كه خواهد رضوان ز پرده دارانش

دري كه سايد كيوان بر آستانش سرسپهر خواست كه باشد بر اين دراز حجاب

بدو چه گفت بگفتم حجاب خويش مدربه جاي حلقه ي زرين و حلقه ي سيمين

زنند بر در اين بارگاه شمس و قمربه عرش بالد از اين بقعه عالي سفلي

به خلد نازد از اين روضه توده ي اغبرروي در حرم نقش استاين در قدس از رواق كيست كه سايد

پاشنه بر نه رواق طارم اخضراز ميناي شاعر در نقرهنور حق طور تجلي پور موسي شاه طوس

شبل زهرا سبط پيغمبر سليل حيدرامظهر يزدان خداوند قضا فرمان رضا

كاستان عاليش از عرش اعظم برتراعلت ايجاد عرش و كرسي و لوح و قلم

باعث تكوين خاك و آب و باد و آذرامي نيابد شبه او غواص قدرت تا ابد

گر برون آرد ز بحر آفرينش گوهراقلزم ايجاد را هم كشتي و هم ناخدا

كشتي ابداع را هم بادبان و لنگرااي روضه تو مطاف انس و جنه

وي خاك درت ز اتش دوزخ جنهمحرومم از اين روضه مكن كامله ات

بين الجبلين روضة من جنه