کد مطلب:224236 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

بارگاه مقدس آستان رضوي در قرن سوم
.......... اسكندر ذوالقرنين كاخ ييلاقي در سناباد نوقان بنا كرد و مظهر قناتي كه حفر نمود در آن باغ بود و پس از مرور زمان آن باغ نصيب حميد بن قحطبه طائي شد كه جدش فاتح خراسان بود.

چون هارون به خراسان آمد محل پذيرائي امپراطوري اسلام همين[ صفحه 312]باغ معين شد و اتفاقا همان جا مدفون گرديد.

يك ربع قرن گذشت كه مأمون حضرت رضا عليه السلام را به وليعهدي دعوت كرد و اين باغ محل پذيرائي آن حضرت در راه مرو قرار گرفت و خود آن حضرت از شهادتش و قتلش در اين محل مكرر اطلاع داد كه در سال 203 در پيش روي هارون دفن گرديد و آن جا قبري بود كه اسكندر ذوالقرنين يا براي خودش ساخته بود يا به اهام براي حضرت امام رضا ساخته بود كه آرامگاه ابدي امام هشتم عليه السلام شد و تا كنون مطاف ميليون ها مردم مسلمان جهان است.

در قرن سوم - اطراف اين باغ صحرا و بيابان مزروعي بود كه اكثر در آن حوالي به شكار مي پرداختند و قبه هاروني يا بارگاه امام رضا عليه السلام تشريفات ساختماني و تزئينات نداشت و اجتماعاتي هم در آن نزديك نبود بلكه فقط در محله نوغان كه هم اكنون باقي است محله اي بود مسكوني و فاصله اي از سناباد داشت - مدت ها گذشت كه نه تنها بر قبه هاروني عمارتي نيفزود بلكه رو به خرابي هم گذاشت چنانچه در عكس مشاهده مي شود ولي زوار از اطراف از همان روز دفن متواليا و متناوبا پس از ديگري و قوافلي پشت سر هم به زيارت مي آمدند و آن جا حال يكي از امام زاده هاي نزديك قم فعلي را داشت كه بيشتر اهالي به زيارت مي آمدند و از اطراف و اكناف هم كم و بيش متنكرا به زيارت مي شتافتند و اعيان و اشراف به قصد صيد آهو به زيارت مي رفتند.