کد مطلب:224242 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:98

قبور امامزادگان
1- حضرت امام زاده محروق محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين در نيشابور كه به دست يزيد بن مهلب حاكم خراسان شهيد شد و به نقل عمدة الطالب به دست مأمون مسموم شد سال 202 در سن 20 سالگي.

قبه و بارگاهي ممتاز دارد كه شاه طهماسب بنا كرده است و حكيم عمر خيام متوفي در سال 517 در جنب آن مدفون است.

2- امام زاده يحيي بن موسي بن جعفر در وسط بازار سبزوار داراي گنبد و بارگاهي است.

3- امام زاده حسن از نواده هاي حضرت امام محمد باقر عليه السلام در همان سبزوار است.

4- امام زاده سلطان ابراهيم در قوچان است كه صندوق و بارگاهي دارد.

5- امام زاده سلطان سيد عباس بن موسي الكاظم در بجنورد كه داراي قبه و بارگاهي است در سال 300 در گذشته.

6- امام زاده سلطان محمد بن موسي الكاظم در كاخك بين قائن و گناباد.

7- امام زاده حمزة بن موسي الكاظم در ترشيز و او جد سلاطين صفويه است بارگاه و صحن عالي دارد.

8- امام زاده سيد احمد بن محمد بن جعفر بن حسن بن عمر بن علي بن الحسين با پدرش در نيشابور در گذشته.[ صفحه 318]9- امام زاده محمد بن جعفر الصادق شهيد سال 199 و بدين نام در سرخس و گرگان و مشهد و كلات و دامغان و بسطام و هزار جريب مازندران امام زاده ي هست.

10- امام زاده يحيي بن زيد بن علي بن الحسين در خورجان يا جرجان گرگان مدفون است.

و همه امام زادگان موسوي و رضوي در اطراف خراسان و ايران شهيد يا مسموم و مقتول و مدفون شده اند.