کد مطلب:224245 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

شيخ طبرسي
از مقابر معروف مشهد آرامگاه شيخ طبرسي است ابوعلي فضل ابن الحسن بن الفضل الطبرسي مشهدي صاحب كتاب نفيس تفسير مجمع البيان است كه در نيمه ذي قعده سال 534 از تأليف آن فراغت يافت.

ابوعلي طبرسي صاحب كتاب مكارم الاخلاق است و فرزندش ابوالفضل علي بن الحسن طبرسي صاحب كتاب مشكلات الانوار است [1] .

شيخ طبرسي از مدرسين مشهور سبزوار بوده چنانچه در لمعه در باب رضا عليه السلام قصه ي از او نقل مي كند و صاحب روضات از صاحب رياض نقل مي كند كه شيخ طبرسي را سكته ي عارض شد مردم گمان كردند فوت كرده او را غسل دادند و كفن نموده دفن كردند در ميان قبر به حال آمده اما ديد راه فرار ندارد نذر كرد كه اگر از محبس قبر نجات يابد كتابي در تفسير قرآن مجيد بنويسد اتفاقا نباشي به قصد سرقت كفن قبر را گشود همين كه روي قبر را باز كرد شيخ دست آن مرد را گرفت نباش مضطرب و متحير شد شيخ گفت نترس من زنده هستم سكته كرده بودم به خيال آن كه از دنيا رفته ام مرا دفن كردند و اكنون از غايت ضعف و نقاهت قادر به بيرون[ صفحه 326]آمدن نيستم مرا به خانه ببر نباش او را به خانه برد شيخ انعام و اكران فراوان به او نمود و پس از اين واقعه سال ها زنده بود تا كتاب مجمع البيان را نوشت و پس از اتمام آن در گذشت. وفاتش عيد اضحي سال 448 [2] رخ داد و جنازه او را از سبزه وار به مشهد انتقال دادند و در قبرستان قتلگاه دفن كردند و قاضي نور الله مي نويسد و دفن في مغسل الرضا عليه السلام و ماده تاريخش اين است «گشت فريد زمان داخل مشهد زمين».


[1] چون درباره طبرسي تحقيقاتي جداگانه شده در دائرةالمعارف رجال نگاشته ام اين جا اطاله بيان نمي دهم.

[2] روضات الجنات تاريخ بيهق و رجال اسلام نويسنده.