کد مطلب:224248 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:102

شيخ بهائي
شيخ بهائي از مفاخر اسلام و عالم تشيع است از فلاسفه و قهرمانان دانشگاه اسلام است در همه علوم دستي قوي داشته

متولد 4 شنبه 17 ذي حجه سال 953، در شهر بعلبك متوفي 12 شوال سال 1031 در اصفهان: و قبرش در كنار بارگاه حضرت رضا عليه السلام

در تعمير قبر شيخ و آينه كاري آن شرح حالي به اجمال علامه مرحوم حاجي ميرزا علي اكبر نوقاني مشهدي ره نگاشته كه عين همان را نقل مي كنيم:

اين شعر را شيخ بهائي گفت و دستور داد در آستان قدس بنويسند



ان جئت اقص قصة الشوق اليك

ان جئت الي الطوس فبا الله عليك



قبل عني ضريح مولاي و قل

قدمات بهائيك بالشوق اليك



شيخ بهائي داراي قبري نوراني است كه از آينه و مرمر بنا شده است و شيخ خبر داده كه قبر من نوراني خواهد شد و اين از همان حسن نيت و ارادت او به مقام شامخ امام رضا عليه السلام كه پس از چندين صد سال قبر او را مانند قطعه ي بلور روشن نمودند طول قبرش 4 ضربدر 8 و صندوق برنجي داشته كه در اطراف آن اين اشعار نوشته شده است [1] .



شد از فراق تو جا ناقد كشيده خميده

هزار خار مغيلان به پاي ديده خليده



شب گذشته بياد تو مردمان دو چشمم

هزار غوطه به خون خورد تا سفيده دميده



بشور زار بود بيشتر چراگه آهو

بحيرتم كه غزالم چرا ز ديده رميده



اي خاك تيره دلبر ما را نگاه دار

اين نور چشم ماست كه در بر گرفته ي



هو الحي الذي لا يموت

راقد هذا المرقد الشريف هو الشيخ الاجل العالم الرباني و النحرير الصمداني عين الفقهاء و المحدثين و لسان الحكماء و المتكلمين مجمع دقايق العلوم و غرايبها و منبع حقايق الفضائل و عجايبها مجدد مذهب الاثنا عشريه رأس المأة العاشره شيخ الاسلام (بهاء الملة و الدين محمد) بن عزالدين حسين بن عبدالصمد بن شمس الدين محمد بن علي بن حسين بن





[ صفحه 328]



محمد بن صالح الحارثي الهمداني الجبعي العاملي نور الله ضريحه - سلسله نسب آن جناب به حارث همداني كه از كبار اصحاب اميرالمؤمنين عليه السلام است منتهي مي شود. مولد شريفش در بعلبك در بيست و ششم ذيحجه سنه نهصد و پنجاه و سه (953) بوده و در خدمت والد خود سالي ايران آمده. استادان اين نابعه دوران مدتي در نزد والد ماجد خويش كه از افاضل شاگردان شهيد ثاني بوده تلمذ نموده و بعد در مجالس دروس اساطين عصر حاضر مي شده. جامعيت شيخ به اتفاق جميع علماي اعصار جامع اقسام علوم و صاحب تصنيف و تأليف در اكثر فنون از قبيل فقه و اصول و تفسير و درايه و رجال در نقليات و فلسفه و كلام و عرفان در عقليات و هيئت و حساب و هندسه و نجوم و اسطرلاب در رياضيات و صرف و نحو و معاني بيان و بديع و صاحب طبع مستقيم در اشعار عربي و فارسي و اطلاع كامل به تواريخ در ادبيات و خبرويت تامه درعلوم غريبه و فنون عجبيه كه در دست عامه اهل علم نيست و وصول به مراتب كمال در معارف الهيه در تمام كمالات و علوم و فضائل گوي سبقت از همگان ربوده



في كل فن بارع كانه

لم يتخذ سواه الا فنه



شاگردان آن بزرگوار سي و سه تن از مشاهير علماء كه هر يك ركني از اركان علم و دانش بوده اند به شمار رفته از قبيل مجلسي اول و محقق سبزواري و صدرالدين شيرازي و رفيع الدين نائيني و فيض كاشاني و خليل قزويني و محمد صالح مازندراني و غير آن ها معاصران حضرت شيخ جليل در عهد سلطنت مقتدر شاه عباس كبير صفوي در دارالسلطنه اصفهان از طرف وي سمت شيخ الاسلامي براي شيخ معين شده و معاصران از اهل علم و فضل بسيار بوده اند از آن جمله ميرمحمد باقر داماد و مولي عبدالله تستري است مؤلفات آن وحيد اعصار بسيار است آن چه به دست آمده هشتاد و هشت كتاب تأليف فرموده اند كه بعضي از آن ها بدين قرار است اثنا عشريه و حبل المتين در فقه و حديث حدائق الصالحين، شرح صحيفه كامله، اربعين، كشكول، مخلات، تشريح الافلاك، تحفه حاتميه جامع عباسي، اسرار البلاغه، خلاصة الحساب.

وفات شيخ در شب دوازدهم شوال سنه يك هزار و سي در اصفهان واقع گرديده جنازه مقدسش را حمل به مشهد مقدس رضوي عليه السلام نمودند و در سراي شخصي وي دفن كردند مدت عمر آن جناب هفتاد و هفت سال و نه ماه و چهارده روز بوده. اعلي الله مقامه و رفع في الخلده اعلامه



[ صفحه 329]



و حشره الله مع محمد و آله الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين

كتبه الفقير الي الله الغني علي اكبر النوقاني

عفي عنه


[1] نقل از ديوان احوال و اشعار مرحوم علامه نوغاني ص.