کد مطلب:224249 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

فضل بن شاذان
در يك فرسخي نيشابور مزار فضل بن شاذان كه از روات موثق و جليل القدر شيعه بوده و از فقهاء و متكلمين عظيم الشأن اماميه است اين بزرگوار بيش از 180 جلد كتاب تأليف و تصنيف نموده و قبرش در نزديكي شهر نيشابور واقع شده است [1] .


[1] فردوس التواريخ.