کد مطلب:224256 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

حادثه ي شوم تزاري
چون اوضاع و احوال جهان تيره و تار شد و غرايز رذيله جاه طلبان و كشور خواران روز افزون قوت گرفت، براي پايمال كردن ساير كشورهاي ضعيف جنگ بين المللي آغاز گرديد و 35 ميليون نفر در جنگ اول كشته شد و از بين رفت.

در مقدمه اين جنگ سياستمداران به بازيگري شروع كردند و دولت انگلستان كه روباه مكار كشورهاي جهان است آئين «فرق تسد» را به اجرا گذاشت چنانچه قرن ها است معتقد است بايد براي قهر و غلبه و استعمار و استثمار غلبه يافت و به قهر و شكنجه و زجر و عذاب تفرقه انداخت و تجزيه نمود و اختلاف طبقاتي را تشديد كرد و حكومت نمود.

براي اين منظور چون هدف اصلي تضعيف دولت روسيه و تقويت حس بدبيني ايراني به دولت شوروي براي هميشه بود متفقين و متحدين تشكيل يافتند و انگليس ها شوستر آمريكائي را به ايران آورده و اختيارات تام مالي را به او دادند و از يك طرف روس ها را تحريك كردند و عليه او شورانيدند كه بهانه حمله به آن ها باشد در نزديك تحريكات سياسي اختلاف زيادي رخ داد و نتيجه آن قطع روابط ايران و روسيه شد - 25 ذي قعده 1329 مطابق 27 نوامبر 1911 م

روس ها بدين جهت با ايران قطع رابطه كردند كه انگليس ها به آن ها براي تيره گي اوضاع وعده همكاري و كمك داده بودند كه عليه ايران و آمريكا قيام كنند در حالي كه سياستمداران مي دانند سياست آنگلوفيل به نام مختلف آمريكا و انگليس اجرا مي شود و در اصل از يك مكتب است - روس ها فريب خوردند و به ايران فشار آوردند كه شوستر را عزل كند و خسارات وارده را مطالبه نمايند و براي اين كار «اولتيماتوم» دادند و با قطع روابط سياسي قشوني بسيار (12000) در[ صفحه 341]شهرهاي شمال و مرزي ايران جمع كردند و در حقيقت جنگ ايران و روس شروع شد و انگليس ها كه خود بازيگر اين نقشه بودند به اوضاع نگريسته و لبخند مي زدند و با متفق معنوي خود آمريكا در تضعيف روسيه مي كوشيدند.

يكي از شهرهائي كه قشون روس در آن جا جمع شد مشهد مقدس رضوي بود كه مورد حملات روس و مركز فعاليت سياسي آن ها قرار گرفت و مردم مظلوم محروم فلك زده كه اسباب بازي اجانب بودند مركز تجمع و فعاليت خود را در مسجد گوهرشاد قرار دادند چنانچه قرن ها است اين مسجد مركز عبادت و تبليغات ديني است.

چهار صد نفر قشون تزاري در اول محرم سال 1330 هجري با مهمات و تجهيزات كامل وارد مشهد شدند و ارك را تصرف كردند و اوضاع رو به وخامت نهاد بازيگران روس و ايران به فعاليت ها پرداختند روزنامه ها و كنسولگري ها و استاندار و نايب التوليه به صدور اعلاميه ها پرداختند و مركز خطابه هاي مهيج ديني هم در مسجد گوهرشاد تشديد يافت مذاكرات سياسي و جنگي شروع شد كشت و كشتار آغاز گرديد موضوع خلع محمد علي شاه ضميمه ي مطلب شد و اختلافات و مناقشات ساعت افزون امنيت و آسايش مردم را از بين برد تا صبح روز دهم شهر ربيع الثاني سال 1330 گنبد مطهر رضوي عليه السلام مورد توجه «ردكو» فرمانده قشون تزاري قرار گرفته و توپ ها را در جنوب خارج شهر بر محور گنبد نصب كرده و ميزان نموده بودند چنان كه يك ضلع گنبد خراب شود و بقيه از جهت از دست دادن تعادل بر روي هم بريزد دو ساعت به غروب تمام توپ ها فرمان آتش بار گرفت ولي از قدرت ولايت مطلعه توپ ها خود به خود از جا حركت كرده به طرف گنبد به خضوع افتاده هدف به هوا رفت توپ چي ها كه مأمور آتش بار بودند سخت برآشفته همان طور كه كارد ابراهيم خليل گلوي از گل نازكتر اسماعيل را نبريد مأمورين رنگ پريده متوجه مسئوليت شديد خود كه فقط اعدام بود شدند و از مردم مشهد شنيده بودند كه گلوله به گنبد اصابت نمي كند و كارگر نمي شود و اينك به رأي العين ديدند در شليك اول بي اثر ماند - رئيس قشون روغن مقدس خواست و توپ ها و گلوله را به روغن مقدس غسل داد كه بر گنبد مطهر ولي خدا بنشيند شليك دوم آغاز شد 17 گلوله ها به نشاني و هدف نشست و مأمورين خورسند و شادمان شدند ولي نقشه آن ها كه گنبد از پا در آيد نقش بر آب شد و خشت هاي طلا در فشار[ صفحه 342]گلوله ها لوله شده بود [1] .

روز بعد شنبه دهم ربيع الثاني سال 1330 مطابق دهم فروردين سال 13 اوضاع وخيم تر و قشون روس در شهر متفرق شده گلوله باران مي كردند و شب روس ها صحن و حرم مسجد و روضه را متصرف شدند و ميان حرم مسلسل گذاشتند چنانچه از خارج و داخل گلوله مي باريد و صداي الامان الامان از مردم مشهد و خراسان بلند بود و فرداي آن روز اجازه دادند كشته گان را بردارند.

روز يكشنبه ربيع الثاني عكاس عكس كشته گان را كه در صحن گنبد جمع كردند برداشت و مردم برادر كشته زنان شوهر كشته و فرزند كشته و دخترهاي بي پدر و خواهرهاي برادر مرده همه جمع شدند و غوغائي برپا نمودند كه نظير نداشت.

روز دوشنبه 12 اجساد كشته ها را برداشتند و براي دفن از صحن بيرون بردند عاشورائي برپا شد و صداي ضجه و ناله و نفرين به حكومت شوم تزاري از فضاي مشهد طنين انداز شد.

روز سه شنبه قنسول انگليس و روس آمدند صحنه عمل كرد خود را مشاهده كردند و كشته ها و غارت زده ها را سان ديدند و توليت آستانه كه با خازن التوليه ميرزا آقا بود مبهوت بود به آن ها چه بگويد.

روز 14 درب حرم را براي مردم باز كردند كه تمام صاحب عزاها به صداي ضجه و عرض شكايت به پيشگاه امام برده مجلس مصيبتي در حرم برپا كردند.

ژنرال سايكس كه مأمور رسمي انگليس در مشهد بود مي نويسد نحوست و مشئوميتي كه نصيب دولت روسيه شد در هيچ مورد زيادتر از موقع بمباران حرم مطهر حضرت رضا عليه السلام در مشهد مقدس نبود [2] .


[1] شرح مفصل آن را فاضل معاصر آقاي شيخ محمد حسن هروي كه از خدام آستانه است در كتاب «انقلاب طوس» و حديقةالرضويه نوشته در روزنامه طوس و مجله الكمال سال اول شماره ي 5 به قلم ميرزا فضل الله بدايع نگار و منتخب التواريخ و غيره نقل نموده اند.

[2] تاريخ ايران ژنرال سايكس ص 197.