کد مطلب:224258 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

ضايعات و به غارت رفته ها
در اين حادثه شوم اخبار مختلف و حكايات عجيب گفته و شنيده شده و مصيبتي كه به زوار و مردم خراسان وارد آمد بدون شك از مصايب عظمي بوده است آن چه كه توليت آستانه از ضايعات گفته ملاك حقيقت است و شرح مفصل آن را در انقلاب طوس و حديقةالرضويه نوشته اند - روس ها دستور تعدي و غارت نداشته و آن چه برده شده خود افراد پليد و نابكار برده اند و آن چه صورت داده شده عبارت است از:

1- قفل طلاي در ضريح مطهر 2- قرآن خطي كوچك و مجري قفل هاي در حرم كه شمعدان نقره كوچك بالاي جعبه و سه عدد قفل بزرگ طلا و نقره كه در ميان جعبه بوده و قفل نقره درب پيش رو و دو قفل نقره ديگر درب پائين پا و درب شمشاد توحيد خانه كه گويا پس گرفته اند و اكنون در موزه است.

و يك دانه زمرد كه وزن آن 14 مثقال و 12 نخود و نام شاه عباس اول در آن منقور بوده و ثبت در دفاتر آستانه در سال 1282 شده آن هم به جاي خود نبوده.

و از كتابخانه يك قفل نقره درب محفظه قرآن هاي خطي را بردند و 12 مجلد از قرآن هاي خطي ميان حرم نيز مفقود شده بود [1] كه معلوم نيست به دست عمال روس يا انگليس يا ايرانيان مزدوران آن ها برده شده است.


[1] حديقةالرضويه ص 235.