کد مطلب:224262 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:129

سادات رضوي
در زمان شاه عباس ميرزا ابوطالب رضوي و ميرزا ابوالقاسم رضوي در مشهد ارج و احترامي داشته اند و خاندان رضوي مورد احترام شاه عباس بوده و آن خانواده را بزرگ داشته و افراد آن زياد شده اند و هم مورد احترام قاطبه مردم شهر مشهد مي باشند و امروز سادات رضوي در جهان بالغ بر سه ميليون مي باشند و در نسب آن ها كتبي نوشته اند كه با كمال ايجاز و اختصار بدان اشاره مي شود.

مرحوم ثقه الاسلام آقا ميرزا محمد باقر مدرس رضوي مدرس اول آستان قدس كتابي در سلسله نسب سادات رضويه نگاشته كه همه از حضرت جواد الائمه عليه السلام مي باشند.

حضرت جواد غير از امام علي النقي عليه السلام فرزندي داشت به نام ابوجعفر موسي مبرقع متولد مدينه متوفي سال 256 در كوفه و او دودمان و ذراري بسياري پيدا كرد و نقباء و سادات رضوي و سادات مبرقع همه از آن حضرت هستند و از آن عصر كه صفويه با احترام اين سلسله و احياء قبور متبركه آن ها پرداختند سلسله رضوي داراي موقوفات و مقرري و مورد احترام و مقامات و منصبي شده اند چنانچه هم اكنون در موقوفات آستان قدس رضوي سهمي به سزا دارند.

چون ما در كتاب حضرت فاطمه زهرا (س) مفصل درباره سادات كه بزرگترين فاميل در جهان بشريت هستند و سلسله نسب آن ها در شخصيت هر فردي منظم و مضبوط است و سادات داراي فضايلي خاص هستند كه در غير سادات حقيقي اين فضايل نيست و تعداد قريب به تحقيق سادات دنيا را آن جا نگاشته ام اين جا درباره سادات اطاله سخن نمي دهم و اميد است توفيقي حاصل شود اين كتاب كه ام الكتاب دين است به زودي منتشر گردد اين جا فقط سلسله نسب فاضل معاصر آقاي احتشام رضوي را كه متصدي موقوفات سادات رضوي و صاحب فرمان مي باشد نقل مي كنم:

-نسب نامه سيد علي نواب احتشام رضوي

سيد علي نواب احتشام رضوي بن سيد عبدالكريم نواب سر كشيك دوم متوفي 1374 ابن نواب ميرزا سيد حسن بن نواب مير عبدالحي بن محمد علي بن سيد رضي بن محمد بن ابراهيم بن سيد غياث بن محمد بديع بن ابيطالب بن محمد بن غياث الدين عربي امير شمس الدين بن محمد بن محمود بن محمد بن حسن بن علي بن ابي الفتوح عيسي ابي محمد بن جعفر بن علي بن محمد بن احمد بن موسي المبرقع بن «الامام محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب صلوات الله عليهم اجمعين».[ صفحه 348]