کد مطلب:224276 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:93

تاريخ مسجد گوهرشاد
عوامل ساختن مسجد - اهميت مكاني مسجد- مسجد پيره زن - مسجد گوهرشاد خانم و نديمه هاي او - ايل جلاير - مكارم اخلاق گوهرشاد - زيبائي گوهرشاد - شخصيت سياسي و علمي او - مقايسه گوهرشاد با عباسه خواهر هارون - امير تيمور گوركاني - ميرزا شاهرخ شوهر گوهرشاد - بناي مسجد - مساحت و نقشه مسجد - صفه ها و شبستان ها - تحولات تاريخي مسجد - آب مسجد - تزيينات و كاشي كاري مسجد - وقف نامه گوهرشاد - موقوفات مسجد - متوليان مسجد - تغييرات سنوات اخير مسجد - عظمت نماز جماعت مسجد - مكتب ربوبي - دستگاه تبليغاتي - حوادث تاريخي با چندين عكس و نقشه و مطالب تاريخي و تحقيقي و تحليلي ديگر.

اجمال سخن

واقعه و حادثه ي دلخراش مسجد گوهرشاد در سال 1314 هجري شمسي در اثر اعمال نفوذ دو نفر استاندار و نايب التوليه به نامه هاي پاك روان و اسدي به وجود آمده و پهلوي خواسته بوده كه لباس متحدالشكل در بر مردم نمايند و علماء و بزرگان متدين زير بار نمي رفتند و زورآزمايي اين دو نفر سبب شده كه در مسجد گوهر شاد قريب شش هزار نفر از زوار كشته و مجروح شده و حتي گفتند 1500 نفر را نيمه جان در گودالي ريختند و دفن كردند تا خواسته ي شاه معدوم عملي شود! [1] .پادشهان را همه اين است حال

سهل شمارند امور محالبا سر و جان همه بازي كنند

تا همه جا دست درازي كند

[ صفحه 382]
[1] مرحوم نواب احتشام رضوي كه خود در اين غائله گرفتار بوده كتابي مبسوط در اين زمينه نگاشت.