کد مطلب:224277 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:94

اهميت مكاني مسجد
اگر چه زمان و مكان به قول فلاسفه ذات غير قاري است كه از حرت پديد مي آيد و مستهلك مي شود - ولي در وضع و محاذات با حوادث و امور قابل اهميت مي گردد زمان و مكان هيچ كدام في نفسه اهميت ندارند ارزش زمان و ارج مكان براي آن وضع و محاذات و حوادث و تحولاتي است كه در آن رخ مي دهد نسبت اهميتش نسبت مستقيم با آن واقعه اي دارد كه در ظرف زمان رخ داده است.

تمام اراضي زمين مساوي است ولي آن سرزمين كه بيشتر مورد كرنش و قيام و قعود و سجود بندگان خالص خدا در سطح آن بوده از اين جهت كه منشأ يك سلسله تحولات تاريخي از مرور زمان و مظروف رجال عالم بوده اهميت دارد - مسجد الحرام و عرفات بدين جهت ممتاز است كه هزاران سال بر آن مي گذرد مليون ها بشر از صلحاء اقوام و قبايل با حالت خشوع و خضوع در آن سرزمين به عبادت و بندگي قيام كرده اند و جنحه و جنايتي در آن جا رخ نداده خانه امن و سرزمين امان بشري مي باشد و بدين جهات اهميتي مكاني پيدا كرده است - اين ارج و ارزش يك نسبت مستقيم با نيت و اراده علت فاعلي دارد - سرزمين كربلا كه اين همه ارزش يافته براي آن است كه شخص حسين بن علي عليه السلام پسر دختر پيغمبر صلي الله عليه و آله حاضر شد در آن سرزمين خون خود و فرزندان و برادران و برادرزادگان و اخيار اصحابش را به منظور هدايت و ارشاد جامعه بشر بريزد بدون هيچ جلب نفع خاصي و لذا به جبران خلوص نيت آن پيشواي فداكاران سيزده قرن است خاكش را براي تيمن و تبرك مي برند و سلسله قيام و قعود - ركوع و سجود از آن روز تاريخي عاشورا تا امروز قطع نشده يك معبدي بزرگ و داير و آباد گشته كه بندگان با معرفت خدا در گرد محور آرامگاه حسيني دائما در نماز و عبادت و ذكر خدا هستند.

كليه عتبات عاليات و مشاهد مشرفه و اماكن متبركه اين حالت را به سبب تقرب آرامگاه امام عليه السلام دارد - چنان كه مي بينيم مكه - مدينه - نجف - كربلا - كاظمين - سامرا و مشهد مقدس رضوي چنين است.[ صفحه 383]مسجد گوهرشاد نيز از امكنه اي است كه چون روي نهايت علاقه و حسن نيت اين بانوي گراميه به منظور خيرات باقيات و اعمال صالحات تهيه شد و در جوار حضرت ثامن الائمه قرار داشت از مساجد آباد و داير جهان مي باشد كه از روز بنايش تا كنون سلسله صفوف جماعت قطع نشده و داراي يك موقعيت خاصي از عبادات قرار گرفته است - كه در هيچ مسجدي از مساجد ايران نظير ندارد.

بدون ترديد معمورترين مساجد كشور است و پر بركت ترين سرزمين هاي عبادتي است چه نيت پاك و پول حلال و خلوص ارادت بوده كه چنين اركاني را بنا نهاده است.

مسجد جامع گوهرشاد

يكي از مساجد معمور جهان اسلام مسجد جامع گوهرشاد است كه مجاور آستان قدس رضوي است اين مسجد بزرگ كه مساحتش 93014 متر مي باشد از جنبه جامعيت در ايران نظير ندارد و در صف مسجدالحرام و مسجد پيغمبر صلي الله عليه و آله در مدينه و مسجد امام علي بن ابيطالب در نجف و مسجد كربلاي معلي و كاظمين مي باشد از جنبه قدمت بنا و تاريخ و زيبائي و ظرافت اسلوب و سبك ساختمان و كاشي كاري هنر نيز از مساجد عالي جالب توجه اهل فن است. رشته نماز در اين مسجد گسستني نيست و هر وقت از آن جا عبور كني جمعي به اعتكاف به نماز و روزه و قرائت قرآن و زيارت مشغول مي باشند - علاقه مفرط توليت مسجد - مجاورت با مرقد مطهر اياب و ذهاب زوار حرم رضوي و نكات ديگر موجب اهميت اين بناي تاريخي گرديده است مسجد جامع گوهرشاد از نظر ساختمان و مراقبت و توجه دل هاي با بصيرت در درجه اول مساجد كشور ايران است و روز افزون راكعين و ساجدين و قانتين آن بيشتر مي گردند نقصي كه دارد عدم توجه مردم در فرش مسجد است كه بايد مانند مساجد بزرگ جهان اسلام فرش عالي و تمييز داشته باشد جاي لباس و كفش كن مخصوص تا بيش از پيش مردم نماز خود را در مسجد بدارند.

البته اين نقص در همه مساجد ايران است فقط يكي يا چند مسجد در تهران از اين جهت مستثني و منظم است مانند مسجد ارك و چند مسجد كوچك در بازار ولي لازم است آقايان ائمه جماعت و خطباي بزرگوار و مبلغين عالي قدر افكار مردم را به نظافت و آبادي و عمران مساجد و تميزي و نظافت آن جلب كنند تا همه مسلمانان نماز خود را در مسجد بگذارند ما مطمئن هستيم با اتصال راه آهن به پاكستان و افغانستان و شوروي خراسان مخصوصا مشهد مقدس و مسجد جامع گوهرشاد مركز تجمع نمازگزاران خواهد گرديد.

اكنون از جنبه تاريخي به گفته مورخين مراجعه كنيم تا گذشته مسجد را ببينيم[ صفحه 384]