کد مطلب:224290 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

قرن 06
سال 548 تاتار و مغول بر خراسان سلطه يافتند و جز قبر امام رضا عليه السلام هر چه بود خراب كردند و از بركت وجود مقدس امام عليه السلام سناباد و نوقان شهري بود و به سلامت ماند [1] .

سال 552 سلطان سنجر از دنيا رفت و در مشهد دفن شد در سن 73

سال 556 انقلاب و حوادثي در طوس و نيشابور از حملات مغول و تاتار رخ داد كه مشهد به كلي منهدم شد و تمام ابنيه ويران شد مسجد جامع عقيلي معروف و كتابخانه آستانه آتش گرفت هشت مدرسه حنفي و 17 مدرسه شافعي نيز خراب شد پنج كتابخانه آتش گرفت و هفت كتابخانه به غارت رفت در اين فتنه خود روضه مقدسه مصون از دستبرد حوادث شد[ صفحه 414]سال 599 چنگيزخان جد هلاكو به سلطنت نشست و شرح آن را در تاريخ اسلام مفصل نوشته ام.


[1] تاريخ كامل ابن اثير حوادث سال 548.