کد مطلب:224291 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

قرن 07
سال 616 چنگيزخان از راه جام به طوس آمد و هركه مطيع مي شد درامان بود هر كس تمرد مي كرد كشته و مسكنش ويران مي شد.

سال 617 اهل مرو را قتل عام كرد و به نقل ابن اثير يك روز هفتصد هزار نفر را كشت و در مرو نيز همين قتل عام و كشتار شد و در طوس هم همين عمل تكرار شد حتي قبه و بارگاه حضرت رضا عليه السلام هم آسيب ديد.

سال 624 چنگيز در مرو درگذشت و ايران قمست توليخان شد.

سال 628 توليخان از دنيا رفت.

سال 653 هلاكو از راه جيحون به طوس آمد و از آن جا با خواجه نصيرالدين طوسي كه وزير او بود به عزم تصرف بغداد و انقراض بني عباس به عراق رفت و در ششم ماه صفر سال 656 سلسله بني عباس پس از 133 خليفه در مدت 524 سال منقرض گرديد.

سال 663 هلاكو در مراغه مسموما در گذشت.

سال 673 برادر هلاكو در طوس از دنيا رفت.

سال 695 غازان خان به خراسان رفت مشهد را آتش زد.