کد مطلب:224295 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

قرن 11
سال 1001 شاه عباس به مشهد رفت.

سال 1008 باز شاه عباس به مشهد مشرف شد.

سال 1020 شاه عباس قدمگاه را اصلاح و تعمير كرد.

سال 1021 جنازه شاه اسماعيل را از اصفهان به مشهد بردند دفن كردند.

سال 1031 شاه عباس پس از فتح قندهار به مشهد آمد.

سال 1037 شاه عباس در فرح آباد مازندران از دنيا رفت و در قم دفن گرديد.

سال 1078 شاه عباس ثاني از دنيا رفت.