کد مطلب:230775 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:151

ولادت
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه علي بن موسي الرضا عليه السلام

به مناسبت ميلاد با سعادت هشتمين نور امامت و ولايتبه ولادت تو جانا شده آسمان مزين

به نظارت است گيتي كه رسد ز راه ضامن (ع)تو اميد خلق هستي به جهان عشق جانا

كه جهان ز كفرسازي به ولاي خويش ايمنبه تن آي جان هستي كه تشيع است واله

بنموده است دل را چو براي دوست مأمنهمه ز اشتياق رويت به قرائت اند قرآن

كه ز حق پيام گيرند و به عشق حق دميدنچو به عرش پا نهادي كه كني جهان منور

بنگر به خلق جانا سوي جشن كوي و برزنچو شكوفه بهاران به ترنم آر گيتي

كه ز عرش گسترانده به ولايت تو دامنتو بتاب نور رحمت به قلوب عاشقانت

كه به عشق سويت آيد به شفاعتش برهمنچو ز عرش مژده آيد كه به گلستان در آيي

بدهند عاشقان جان چو كه جان فدا كنم منز تو دست بر ندارد چو حكيم زنده باشد

كه تو خود ز نور باران به ولايتي مدونمشهد مقدس 1 / 1 / 1373

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 2]