کد مطلب:230781 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:150

رضا جويم
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلام

به مناسبت سعادت يافتن و افتخار زيارت مرقد مطهر حضرت علي ابن موسي الرضا (ع)به درگاهت ز جان آيم رضا گويم رضا (ع) جويم

كه مي دانم در اين درگه خدا گويم خدا جويمخدا بينم چو مي بينم همه انوار رحمت را

رضا بينم در اين درگه رضا (ع) پويم صفا جويمبه درد خود شدم نالان بيالودم به غم دل را

به لب آمد دگر جانم ز درگاهت شفا جويمعلي جانم گرفتارم به عشق تو چو آن رويت

حلالم كن چو مي بيني كه نتوانم رها جويم!ز بي مهري در اين دوران رها كردم جهاني را

به پاي تو نهادم سر رضا جان (ع) تا وفا جويمغريبي بين از هر جا شدم رانده به كوي تو

ز بيماري بي درمان ره درد و دوا جويمفدايت شد حكيم امشب كه افتاده سر كويت

عطا فرما رضا جانم كه از نورت شفت جويممشهد مقدس 29 / 12 / 1373

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 8]