کد مطلب:230782 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:184

شمع
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاماين منم پروانه ي شمع رخ نيكوي تو

اي خوشا اين سوختن وان ديدن ابروي توقدسيان بر رؤيتت بگيرند از چو من

من كجا؟ قدسي كجا؟ وان قدس راه كوي تو؟كاشكي مي داشتم صد شهپر عشق ولا (ع)

تا دمادم مي شدم من زايري بر روي توهر كه دارد در نهان عشق ترا در جان و دل

بوي عطرش هر زمان دارد نسيم از موي تومحفلت از عاشقان انبوه و من سود از ده

سر به ديوارت زنم، مستم چنان از بوي تومانده ام در حسرت از عمري كه در باطل گذشت

عمر ديگر داديم، زان ره نور دم سوي توبر برادر ايزدي از غم به زانو سر منه

مي كند شاه رضا (ع) آمرزش دلجوي توبه ياد برادر از دست رفته ام مهندس سيد محمد ايزدي در غربت

اصفهان 8 / 1 / 1374

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 9]