کد مطلب:230783 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:141

زنده به عشق
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامامشب به ره دوست نهم سر كه چه نيكوست

لايق بود آن سر كه نهم در كنف دوستمن زنده به عشق شه خوبان جهانم

مدهوش ز مشگي كه رها كرده ز گيسوستافتاده ام اندرشكن زلف سياهش

پيوند ز گيسوش ز سر تا بر ابروستغلتان شده از چشم سفيدم در غلتان

بر پاد شه حسن كه با آن برو و آن روستبر خال جبين علي (ع) آن زاده ي موسي (ع)

دلبسته حكيم است و شفا يافته ي اوستمشهد مقدس حرم مطهر 24 فروردين 1374

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 10]