کد مطلب:230784 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:141

اميد خلق
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه علي بن موسي الرضا عليه السلاممي دو ساله به دستم به پيش پاي تو هستم

كه هر نفس بسرايم به عشق پاك تو مستماگر زني همه تيرم، كني به بند اسيرم

يقين بدان كه به عشقت فدا كنم سر و دستمتو جان زهره ي زهرا (س) تو پور كاظم موسي (ع)

تو را ز طوبي و طه (ع) تويي كه من نشكستمبه جست و جوي تو از جان، روان شدم به خراسان

شدي تو ضامن آهو، من آن غزال تو هستمتو شاهدي كه به پايت نشسته ام به تمنا

تو واقفي به وجودم، كه جز خدا نپرستمستاده عاقل و مجنون به پيش روي تو دلخون

منم به پاي تو بي چون، ز بند غير گستمچو زنده ام به نگاهت، تو اي نبي (ص) به شباهت

قسم به روي چو ماهت امان به پنجره بستماميد خلق و شفايي شفيع روز جزايي

ببين حكيم كه از جان به التجا به دو دستممشهد مقدس حرم مطهر 29 فروردين 1374

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 11]