کد مطلب:230787 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:138

بحر فيض
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلاماين بنده كه عشق را به نامش كردي

با عشق ببين چسان غلامش كردي؟عشق تو به دل دارد و نامت بر لب

زان جرعه ي مي كه خود به جامش كردي!رخصت خواهد كه در پناهت باشد

چو گوهر و كيميا كلامش كردي!دلداده ي رخسار تو باشد از جان

زان مي ز ولايت كه به كامش كردي!چون كرد شنا به بحر فيضت بي چون

دلبسته به گفتار مدامش كردي!اين پيكر خونين تهي از جان را

از فيض حيات با دوامش كردي!همواره چو قدسيان عرش اعلي

تسبيح كنان به صبح و شامش كردي!بگرفت حكيم خامه بر دست و نوشت

كز مهر ببين چه سان غلامش كردي!مشهد مقدس حرم مطهر 1 / 7 / 1374

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 14]