کد مطلب:230791 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:140

خيل خوبان
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامافتاده ام من از پاي اي صاحب كرامت

بر صيد خود نظر كن كافتاده توي دامتعمري به تلخكامي بگذشت روزگارم

اكنون بر آستانت سر دارم از پيامتما را به خيل خوبان دعوت نمود شاهي

ره باز كن كه ماهي بر مسند امامت!در كهكشان نديدم چون نور محفل تو

نور خداست شاها كايد به بارگاهتافتاده ام به عشقت در پيچه هاي مويت

خوشنوديم همين بس بينوشم از كلامتهر كس شود گرفتار در پنجه هاي عفريت

آزاد گردد آسان با ذكر پاك نامتدر روزگار سختي بر ايزدي چشاندي

همچون به بستگانش از ذات خود كرامتمشهد مقدس، حرم مطهر 26 / 12 / 1374

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 18]