کد مطلب:230792 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:132

بوستان عشق
باسمه تعالي

تقديم به عشاق ولايت در زاد روز ولادت حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامزد اختر ولايت و هستي به جان ما

نور سپهر عشق و يقين پور مصطفي (ع)خلقت بيافريد به روز ولادتش

بر جمع عاشقان ولا مشك و لاله راخلقي به فيض مي رسد از ذات پاك او

افلاك محو اوست هم از نور و هم سخاپير و جوان ز شوق به درگاه وي روند

چون فيض مي برند ز فرزند مرتضي (ع)انوار رحمت است دمادم كز اين سرا

خوش مي دمد به خلق چو از ذات كبريابنگر كه در مقام، رفيع عنايتش

بس دردمند و زار نشينند بر شفادر بوستان عشق، ملك پاسبان او

بگذرد مي كه بر تو، كند يك جهان عطاو آن باده زلال، كه در جام عشق اوست

مي كن طلب ز جان كه، عنايت كند رضا (ع)در زاد روز توشد زنده اين جهان

اي فيض بخش هستي و اي جان ماسوا!خواهد حكيم تا كه شهنشاه دين رضا (ع)

بر خامه اش به عشق، ولايت دهد بهادكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)

اصفهان 9 / 1 / 1375[ صفحه 19]