کد مطلب:230794 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:94

گدايم كه اين...
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه علي ابن موسي الرضا عليه السلاممن از بارگاهت چو احسان گرفتم

ز فيضت شفايي ز جانان گرفتمهر آن چيز بودش هم از خشك و تر را

اگر بود كوهي من آسان گرفتمبه نام تو سلطان علي ابن موسي (ع)!

زمام تو زهرا (س) چو درمان گرفتممنم زنده ي تو به دو روز زمانه

به فيضي كه دادي و من جان گرفتمچو بي چون بجستم من از مرگ بي چون

در اين خانه ي دل چراغان گرفتمز بذل تو نو شد مرا كهنه دامان

گدايم كه اين تازه دامان گرفتمرها گشتم از دست جلاد دوران

كنون ايزدي خامه شادان گرفتمبه ياد حادثه 25 اسفند 1370، ماه مبارك رمضان

اصفهان 20 / 2 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي[ صفحه 21]