کد مطلب:230795 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:132

پرتو عنايت
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلامامشب به خاكپاي تو سر بر دريم ما

شوقي به دل چو شور تو را در سريم ماما جمع عاشقان كه به پايت فتاده ايم

بر گرد شمع تو همه سوزان پريم مامحكوم نيستس چو كه ماييم در زمان

با يك جهان گناه همه مضطريم مادر پرتو ولاي تو اي كهكشان طوس

روزي گرفته، بار سلامت بريم مااي راهدار عشق علي، موسي الرضا (ع)!

چون ايزدي به عشق تو سر بر دريم مااصفهان 3 / 3 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 22]