کد مطلب:230801 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:142

نور منجلي
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامماهي به آسمان تو و يا زاده ي علي (ع)؟

موسي الرضا علي،كه تويي نور منجلي!چشم به درگه است و سرم خاك پاي تو

كن رحمتي به عشق كه ما را تويي ولياي شمع عاشقان به شبستان تار من

نوري رسان مرا، كه كني شادمان دليدانم تويي شفيع همه رهروان عشق

مولاي بر نجات من آيي به مشكلي؟گريد حكيم چون به در بارگاه تو

خود وارهان فتاده ي گريان در گليمشهد مقدس 8 / 6 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 29]