کد مطلب:230804 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:131

جايگاه معطر
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامبارگاهي است منور كه دمد عشق به سر

جايگاهي است معطر كه دمد مشك ز درهمه خلق جهان عارف و عامي از عشق

زده سودا كه بيابند رهي بر ياورجان مشتاق شتابان به سوي كعبه ي عشق

همه قافله داران زده بر كوه و كمرچون سر و ديده گذارند به خاك در دوست

به يقينند بر اين امر كه يابند ظفراستواري به ره عشق سزاوار تراست

كه تو هستي به ره عشق خريدار نظرما به جان مفتخرانيم به درباني شاه

كه بگيريم بر اين بندگي انبوه ثمرره عشق است و صفا راه رضا (ع) گو به حكيم

همگان جامه درانيم در اين راه و سفرمشهد مقدس، حرم مطهر 16 / 9 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 32]