کد مطلب:230805 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:126

بارگاه فيض
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاماين بارگاه فيض رسان عرش اعظم است

اين بارگاه احسن اولاد آدم استاين بارگاه در كنف ذات كبرياست

اين روضه است و پر ز ملائك دمادم استاين بارگاه صاحب آن شاه دين رضاست (ع)

هر روز و شب گداي درش صد چو حاتم استاين بارگاه مظهر الطاف اولياست (ع)

گسترده سفره ي كرم دوست هر دم استاين بارگاه حور نگهبان به امر حق

رحمت رسان به خلق كه چون عرش اعظم استاين بارگاه فيض رسان رضاي ماست

اينجا كه دوست محرم و دشمن مكرم استاين بارگاه را به زيارت به جان طلب

كان فيض و رحمتش به كعبه باري مقدم استاين بارگاه را همه امروز زايريم

حاجت بگو حكيم كه او يار و همدم استمشهد مقدس، حرم مطهر 16 / 9 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي[ صفحه 33]