کد مطلب:230810 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:147

تمنا
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت ثامن الائمه علي ابن موسي الرضا عليه السلامدرد بي درمان چو داري، خود تمنا از رضا (ع) كن

از پدرها يا پسرها هر سه دردت را دوا كناز جواد (ع) نازنينم يا كه از موسي بن جعفر (ع)

با قسم مهپارگان را، خود به دردت آشنا كنهم كه از موسي الرضا (ع) يا از پدر (ع) يا از جوادش (ع)

لحظه ها را مغتنم دان بر سر درگه التجا كنموسي جعفر، رضا جان، اي جواد نازنينم (ع)!

هر يكي گوييد بر باب و پسر عشقش عطا كندرد من سخت است و بر درمان دوايي را ندارم

يا رضا (ع) اين درد سختم را به لطف خود شفا كن!يا رضا (ع) اي آيت حق رحمت ذات خدايي!

با كه گويم درد خود را، خود رهايم زين بلا كن؟يا رضا (ع) دارالشفايت پر شده از دردمندان!

شد حكيمت جمع آنان خود به درمانش صفا كن!اصفهان 28 / 10 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 38]