کد مطلب:230812 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:129

منجم
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاممنجم طالع بخت بشر از برج بيرون شد

منجم راز خلقت را جهان عشق مرهون شدمنجم آفرينش را تبارك شد سزاوارش

صفا كن امشبي را، ز انتظارش عقل مجنون شدمنجم مقدم فرزند موسي (ع) پور مولايم (ع)

مبارك بر وجود گوهر ايثار مكنون شدمنجم هستي خلقت به يمن مقدمش از جان

صفا بگرفت و گلباران به روي دوست مفتون شدمنجم گر چه انوار ولايت ميدمند اينجا

به زادش نور باراني دگر، از عرش اكنون شدمنجم همتي كن، بر افق خود ديدباني كن

بگو كان طالع بخت بشر از برج بيرون شدمنجم كو كه ميلاد رضا با عيد نوروزي

به عشاق وطن همچون ولايت نيك مقرون شدمنجم خود حكيم از عرش اعلاء مژده اي دارد

كه گيتي از پور موسي (ع) ذات مشحون شداصفهان 30 / 12 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 40]