کد مطلب:230813 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:110

ولادت سلطان
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامامشب شب ولادت شاهي ز اولياست (ع)

امشب شب كرامت سلطان دين رضاست (ع)امشب كه آدمي و ملك سر به پاي دوست

دارند و سر به خاك نهادن ز جان سزاستامشب هماي رحمت حق مي دهد نويد

بر زادن نواده حيدر (ع) كه خوش لقاستامشب زند چو پرتو خود بر جهان عشق

آيد برون امين ولايت كه با صفاستامشب به جاودانه كونين در زمان

در عرش قدسيان همه فرياد مرحباستامشب كه منجي بشر آيد به عشق حق

بر فرش آفرينش و نوري ز انبياست (ع)امشب يگانه مظهر انوار كبريا

فخر بشر در آيد و بي چون ز اولياست (ع)امشب كند شفاعت جانانه بر حكيم

موسي الرضا (ع) به چاكرش از عشق با وفاستاصفهان 30 / 12 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 41]