کد مطلب:230814 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:104

شاه ملك خادم
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلامباز كن راه من اي شاه رضا (ع) تا ز سر آيم

هم زبانم كه ز فيض تو ز جانم بسرايمبه يقين ثروت دنيا نكنم از تو تمنا

گنج عقبي و سعادت طلبم چونكه در آيمدم رندانه ات اي شاه ملك خادم دوران

مي دمد نغمه ي عشقي كه چه شام و سحر آيمبر سر كوي تو آيم به تمناي وصالت

نور رويت بدمد چونكه ز راه سفر آيمشيوه ي جاذبه ات خواند حكيمت سوي درگه

به جهان شاد چو من نيست كه سوي قمر آيماصفهان 6 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 42]