کد مطلب:230816 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:63

خورشيد نور خويش...
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامخورشيد نور خويش چو از اوليا گرفت

از شوق پر كشيد و بر اين عرش جا گرفتنور رضا (ع) دميد چو بر پيكر زمين

موجود زنده لمعه ز نور رضا (ع) گرفتآن درگهي كه مظهر الطاف داور است

خود يك نظر ز جملگي انبيا (ع) گرفتنوري دميد از رخ او در جهان عشق

بي شك هر آنچه بود خود از مصطفي (ص) گرفتلطف و سخاي او كه به ادوار ثبت شد

جانانه دوست، از كرم مرتضي (ع) گرفتبر حاجتت به درد چو رو سوي او كني

يابي كه دردهاي تو را از ثنا گرفتبنگر شفاي جمله ي مظلوم دردمند

هر يك از جان به روضه ي عشاق جا گرفتخوش باش اي حكيم و به كويش بكن گذر

بيني سراي او همه جا را دعا گرفتاصفهان 7 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 44]