کد مطلب:230818 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:120

رضاي من
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامرضاي (ع) من به من نگر به عشق ذات مستعان

به شوق ديدنت زنم ز عمق جان و دل فغانتو آيت زمانه اي تو عشق جاودانه اي

به پايت آمدم ز جان تويي اميد بندگانتو از فراز عرش حق نظاره گر شدي به من

بكن ضمانتي مرا تو ضامني به آهوانمن از فراق روي تو به بند تار موي تو

تنيده ام به دل رسن كه دلخوشم در اين مكانفداي خط و خال تو شود وجود من كه من

به عشق آن جمال تو فدا كنم سري ز جاناميد ما تويي رضا (ع) ملك نگاهبان تست

به گرد آستانه ات، حكيم هست در اماناصفهان 8 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 46]