کد مطلب:230820 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:106

بر كوي تو روان شدم
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت ثامن الائمه علي ابن موسي الرضا عليه السلامبر كوي تو روان شدم اي ثامن الحجج (ع)

از جان سوي جنان شدم اي ثامن الحجج (ع)افتاده ام به عشق تو در بحر بي كران

در كوي عاشقان شدم اي ثامن الحجج (ع)بگشاي راه من كه درين راه مانده ام

ديگر ز تن رها شدم اي ثامن الحجج (ع)آن روز را كه عاشق دلداه ات چو من

مدهوش عشق چو جان شدم اي ثامن الحجج (ع)بس آرزو كه داشتم از درگهت به جان

چون سر بر آستان شدم اي ثامن الحجج (ع)بنشين به محفل دل بي آب و رنگ من

چو فارغ از جهان شدم اي ثامن الحجج (ع)بوسيده ام چو خاك درش را حكيم گوي

راهي سوي جنان شدم اي ثامن الحجج (ع)اصفهان 10 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 48]