کد مطلب:230821 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:73

عيد است و بهار است...
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامعيد است و بهار است و گل و سبزه عيان است

ميلاد شهنشاه جهانبخش جهان استهمراه بهار آمده انوار ولايت

همراه صبا بوي دلاويز و زان استخون رگ هر سبزه به جوش است و به شوقش

بر پيكر سبزينه كه چون خون رزان استاين فصل بهار طرب انگيز چه زيباست

با آمدن يار و بهاران نه خزان استنوروز و ولادت كه عجين اند و فرح بخش

اين عيد دو عيد است و گل و لاله از آن استدلدار من امشب به جهان پاي نهاده

اين گلبن هستي كه ز طوباي جنان استبر تربت او سر چو نهم عطر فشاند

زان شد كه حكيمش به ره دوست روان استاصفهان 10 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 49]