کد مطلب:230822 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:114

شب تا به سحر
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلامشب تا به سحر ديده به در دوخته بودم

پروانه صفت گرد رخت سوخته بودمباور بكن اين سوختنم را كه من امشب

چون تسمع وجودت به دل افروخته بودمچون مرغ سحر بودم و پروانه ي عاشق

خود سوختم آن سان كه من آموخته بودمكي ما در ايام بزايد دگر اين حسن

آن يوسفم افسوس، كه نفروخته بودمكي ايزدي آرد به چمن نغمه دگر بار

گو شاه رضا (ع) من ز غمت سوخته بودمداخل هواپيما به سوي مشهد مقدس 11 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي[ صفحه 50]