کد مطلب:230824 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:107

در پيشگاه
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامامشب به پيشگاه تو هستم شه رضا (ع)

امشب به پيش پات نشستم شه رضا (ع)شستم حريم پاك تو با اشك چشم خويش

پيمان به عشق پاك تو بستم شه رضا (ع)امشب مناديان حريمت ز عرش حق

فرياد مي زنند ز دستم شه رضا (ع)گويند شاعر تو به درگاهت آمده

بينند آنكه دل به تو بستم شه رضا (ع)در پيشگاه ذات تو آيند با خضوع

دانند آنكه با ده پرستم شه رضا (ع)ريزند باده را چو به جامم به عشق تو

گويند نوش، زان همه مستم شه رضا (ع)از ز ايران زنند به چشم ز گرد راه

چون توتيا، چو ديده بخستم شه رضا (ع)دانند بر طلب كه حكيم است در حضور

بينند آنكه خامه به دستم شه رضا (ع)مشهد مقدس، حرم مطهر 11 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 52]