کد مطلب:230825 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:101

مفتون
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامپيدا نبدم گر به تو منظور نبودم

شيدا نبدم گر به توام شور نبودمبرگرد وجود تو من اي شمع شبستان

پر سوختمي، چونكه ز تو دور نبودماي شاه رضا (ع)، مظهر الطاف و شفاعت

دلخوش به توام ورنه كه مسرور نبودمروزي كه رسيدم سر كويت من مفتون

از شوق دگر خسته و رنجور نبودمميعادگه عشق تو جاني دگرم داد

ورنه كه چنين پيش تو پر شور نبودمدر آن شب تنهايي و تاريكي و غربت

بي تو گذري از شب ديجور نبودماز فيض سيه خال لبت اي شه خوبان (ع)

مستم همه جان ورنه كه مسرور نبودمبر عشق تو دلبسته حكيم است ز جان مست

ورنه كه چنين تو مقدور نبودماصفهان 11 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 53]