کد مطلب:230826 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

زنده به ديدار
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاممن زنده به ديدار توام اي شه خوبان (ع)!

دلبسته ي اوصاف توام اي همه ايقانمگذار به تنهايي و تاريكيم امشب

اي شمع شبستان من اي مظهر ايماناز عشق تو از جان به سفر سوي تو آيم

بنگر كه چه سانيم همه سوي تو از جان!مهمان تو گردند همه عارف و عامي

من مفتخر از آن كه شوم كوي نگهباندربان تو باشند همه قدسي و عرشي

بگذار كه باشم من از ين پس به تو دربانجاروكش درگاه تو جبريل امين (ع) است

انوار تو آرد به جهان آيت قرآنما را كرمي كن به طوافت ز ولايت

تا آنكه يكايك به تو گرديم به قربانهمراه حكيمت به تو از جان به طوافيم

آماده بر آنيم كه آيد ز تو فرمانمشهد مقدس 11 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 54]