کد مطلب:230827 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

بر سوختنم از چه نشستي
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلاماگه به من از عهد الستي شه خوبان!

بر سوختنم از چه نشستي شه خوبان؟من باده پرستم دل خود را به تو بستم

اميد كه بندم نگستي شه خوبانپايان مرارت بودم امشب و اينجا

دانم كه تو خود جان من استي شه خوبانميخانه كنون باز شد امشب سوي احباب

اميد بر آنم كه نبستي شه خوبانآن باده وحدت كه بشد نوش من امشب

ديدم كه تو آن جام به دستي شه خوبانشادم كه تو دادي به من آن باده ي خونين

پيمانه عشقم نشكستي شه خوبانمستم كه به درگاه تو سر مي نهم امشب

چون راهبر مردم مستي شه خوبانبر درگه تو آنچه حكيمت بسرايد

بر عشق سراينده تو هستي شه خوبانمشهد مقدس، حرم مطهر 11 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 55]