کد مطلب:230830 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

حريم كبريايي
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلاماين حريم كبريايي درگه شاه رضاست (ع)

در حريمش از خلايق روز و شب غوغا به پاستمحور كون و مكان فرزند موساي كبار (ع)

ذات حق او را به انوار تجلي اش صفاستاين فضاي عشق بگشوده است روز و شب به خلق

پور موسي (ع) مظهر لطف و عنايت هم وفاستاي كه بر هر در زدي ناكام گشتي از جواب

سر بنه بر تربتش كاين جا مقام التجاستبا ارادت سر بنه بر تربت حق اليقين

تا كه بخشايد به دوران آنچه را بر تو رواستدر تلاطم هاي بحر زندگي او ناجي است

او كه سكاندار عشق و رحمت بي انتهاستپرتوي گير از وجودش تا بماني جاودان

چون كه او نور دو چشم حيدر (ع) و هم مصطفاست (ص)خوش شفابخش است بر ما درگه مولا (ع) حكيم

با يقين اينجا مقامي از جميع اولياست (ع)مشهد مقدس، حرم مطهر 13 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 58]