کد مطلب:230832 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

كعبه ي ديار
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامآنجا كه دمد ناله ز احرار همين جاست

خوش آمده ام كعبه ي ديدار همين جاستاز ناله عشاق كه تا عرش خدا خاست

دارم به يقين خانه ي دلدار همين جاستغافل نشوم از در اين بارگه عشق

آنكس كه بود مونس و غمخوار همين جاستگو مشگ مياريد كه بر درگه مولا (ع)

آهوي ختن مشگ به بردار همين جاستاز هديه گل ران ملخ هست و سليمان

مور است و هنر گلبن و گلزار همين جاستاز درگه او بهر شفاعت بطلب جان

درمانگر هر غمزده بيمار همين جاستاسرار درونت به رضا گوي و ز دل گوي

آنكس كه بود حافظ اسرار همين جاستدر سختي و درماندگيت رو سوي او كن

هشدار كه روشنگر افكار همين جاستخوش نغمه سرودي به ره عشق حكيما

خوش باش كه آن كعبه ي ديدار همين جاستمشهد مقدس، حرم مطهر 14 / 1 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 60]