کد مطلب:230833 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:84

هر كسي بر حاجتي
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت ثامن الائمه علي ابن موسي الرضا عليه السلامهر كسي بر حاجتي بر كوي تو سر مي نهد

يا علي موسي الرضا (ع) بر عشق تو سر مي دهدهر كسي در كوي جانان عشق بازي كرد و رفت

از مكافات و گرفتاري ز دوران مي رهدهر كسي در بند شاهنشه رضا (ع) گردن نهاد

حوري از جنت بر او انوار رحمت مي دمدهر كسي با مهر مولا (ع) آشنا شد زين مكان

از كملاتش دو صد چندان عنايت مي بردهر كسي از پرتواش بگرفت اسرار درون

برفراز عرش دهم بر چرخ گردون مي پردهر كسي در اين مكان بر عاقبت انديشه كرد

پرده ي تار تباهي را به لطفش مي دردهر كسي شاه رضا (ع) را در ولايت اسوه ديد

مي شود آرام و شيطان از وجودش مي رمدهر كسي همچون حكيم از عشق مولا (ع) نغمه ساخت

ذات حق در جنت او را خانه از زر مي دهدمشهد مقدس، حرم مطهر 14 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 61]