کد مطلب:230834 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:101

جدايي
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامافسوس كه طي گشت زيارت به ولايت

بر شاه رضا (ع) مظهر انوار وصايتبا صد غم و درد از تو جدا گشتم و رفتم

اين درد و غمت را چكنم من به نهايتبا هر كه بگويم غم دل را، ز جدايي

داند كه ندارم ز جداييت رضايتآرام نگردد دل شوريده ام امشب

تا آنكه كند ديدنت از عشق كفايتبر پاي تو هرگاه رسد اين سر مستم

خواهم كه نوازش كنيش شاه به غايت!ناليدن هر روز و شبم دوري از تست

بنماي به دربانيم اي شاه عنايتعشق است به روبيدن و دربانيت اي دوست

آن حور نگهبان در و درگاه ولايتتا هست حكيمت به تمنا به حضورت

او را بنما شاد و غزلخوان به لغايتمشهد مقدس 14 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 62]